Цветелина Георгиева

от Суперхостинг.БГ

Какво за теб е инициативата Предай нататък?

Истината е, че у нас вече има много и смислени каузи, но осъзнаваш смисъла им най-добре едва тогава, когато ти самият се сблъскаш с подобна история, която те докосва и разтърсва. И при мен се случи нещо подобно, знаех за Предай нататък от много време, но го осмислих, когато аз самата имах лична история. Предай нататък е онзи пламък, който обединява всички хора, сблъскали се поне веднъж с такава история. И вярата, че от теб зависи. Защото помощта и предаването имат много и най-различни измерения и от всеки от нас зависи кое ще изберем.


Вие помагате на много каузи, включително и нашата. Разкажете по какъв начин се случва това.

Каузата е кауза, когато достигне до колкото се може повече хора и докосне сърцата им. Нашата подкрепа се изразява в това да осигурим надежден и сигурен дом на Предай нататък в онлайн пространството, така че да бъде достъпен сайтът 24х7, 365 дни в годината. В днешния свят най-мощният канал за информираност е дигиталният. А дигиталните инструменти от своя страна ни позволяват все повече хора да разберат за нас и това, което правим. По този начин каузата достига не само до хора в големите градове, а до всяка точка на света, буквално.

Другият аспект е сигурността на онлайн присъствието, която е от ключово значение. В днешния свят подобна кауза трябва да разчита на сигурна услуга, която се грижи за това сайтът да бъде защитен от хакерски атаки и неоторизирани достъпи. Най-общо казано, в това се изразява нашата подкрепа.


Какъв е твоят начин да предаваш нататък?

С умението ми да предавам наученото и да карам хората да мислят и осъзнават. Към днешна дата това случвам в моя екип, където целта ми е да направя хората по-добри – и в личен, и в професионален аспект. И когато виждаш, че хората в екипа работят с душа и сърце, и в много направления стават по-добри от теб самия, разбираш, че си съумял да предадеш нататък.


Кое най-много ти харесва в инициативата Предай нататък?

Това, че е насочена и отвъд пряката помощ, доброволчество и дарения, а именно към емоционалните нужди и психичното здраве, адресирани чрез работилници и инициативи, чиято цел е една – да видиш усмивката и искрата в очите на човека отсреща.

Още посланици

Имаме нужда от теб, за да
помогнем на хората.

Инициатива и организация с нестопанска цел, помагаща на хора и домове в затруднено положение.