Савина Паликарева

от Tymbark

Каузите за Коледа 2019 ви докоснаха и дарихте много сокове за възрастните хора и за децата. Много ви благодарим. Разкажете ни кое ви докосна в каузите и инициативата Предай Нататък?

Ние в Тимбарк България вярваме, че бизнесът трябва да бъде отговорен към обществото и към най-нуждаещите се от подкрепа негови членове – децата и възрастните хора. Инициативата “Предай нататък” е насочена точно към тях и нямахме никакво колебание да се включим в нея, когато от Xplora ни поканиха.


Какъв е твоят/вашият начин да предаваш(те) нататък?

Предаването нататък може да стане както на корпоративно, така и на чисто личностно ниво. Компанията има дългогодишни традиции в даренията към домове за деца в риск, за което си сътрудничим със Столична община, както и в посока подкрепа и насърчаване на спорта сред младите. Подкрепяме редица футболни турнири за деца, спортни маратони и детски олимпиади. В момента спонсорираме детския футболен турнир “Атрим Суперстарс Къп” и работим в много тясно сътрудничество с община Велинград, като основен техен партньор в разнообразни спортни и културни мероприятия.

Служителите на Тимбарк България редовно отделят от личното си свободно време, за участие в разнообразни благотворителни каузи. В тази връзка на всички, които искат да помогнат, но не знаят как да се ориентират в огромното разнообразие от благотворителни каузи, бихме препоръчали платформата TimeHeroes.org, която събира на едно място множество чудесни каузи, за които всеки може да допринесе според времето, възможностите и желанията си.

Бъди промяната, която искаш да видиш в света


Вие получавате много молби за спонсорства и дарения. И сигурно не можете да откликнете на всички 🙂 Благодарим, че се включихте в инициативата. Как си представяте Предай Нататък като развитие?

Наистина получаваме сериозен брой молби и покани за спонсорства и дарения от най-разнообразен тип. Отсяваме тези, на които можем да помогнем в съответствие със цялостната стратегия и мисия на Тимбарк България, които се фокусират основно в три посоки – спорт, екология и подпомагане на хора в неравностойно положение. Няма как да откликнем на всички молби за дарения, които получаваме, колкото и да ни се иска, но правим всичко възможно да бъдем постоянни и целенасочени в усилията си да сме социално отговорен бизнес.

“Предай Нататък” е прекрасна инициатива, можем единствено да ѝ пожелаем с всяка следваща година да се разраства все повече и да включва нови благородни каузи, а ние от Тимбарк България обещаваме да продължим да я подкрепяме и занапред.

Още посланици

Имаме нужда от теб, за да
помогнем на хората.

Инициатива и организация с нестопанска цел, помагаща на хора и домове в затруднено положение.